Βιολογικό ρύζι από πιστοποιημένες (organic) καλλιέργειες και παραγωγούς.