Πληροφορίες και όροι χρήσης ιστοχώρου

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bioarismari.gr. Κάθε χρήστης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από τη χρήση του παρόντος ιστόχώρου, και των υπηρεσιών αυτού.