Βιολογικό λάδι (ελαιόλαδο) και βιολογικές ελιές  από πιστοποιημένους Έλληνες παραγωγούς.