Βιολογικά όσπρια κάθε είδους από πιστοποιημένους (organic) παραγωγούς και καλλιέργειες.