Yogi tea Finest selection

4.50 

Yogi tea Finest selection 9 γεύσεις x 2 φακ.

Συλλογή από εννέα βότανα και μπαχαρικα συνδυάζει η νέα αυτή επιλόγη του Yogi Tea.
Μετά από μακρά επιθυμία πολλών φανατικών του Yogi tea για ένα μίγμα με πολλές διαφορετικές γέυσεις που να είναι διαθέσιμο όλο το χρόνο, το Yogi tea εκπληρώνει αυτή την επιθυμία.
Περιέχει 2 φακελάκια από τα :
Cassic, Ginger lemon, Licorice, Sweet chai, Women’s tea, Sweet chili, Throat comfort, Choco, Green tea.