Τσιπούρα Κεφαλονιάς

22.45 

Βιολογική Τσιπούρα Κεφαλονιάς

Κατεψυγμένη, βιολογική, μεσογειακή τσιπούρα, απεντερωμένη και απολεπισμένη, συσκευασμένη σε ατομικές μερίδες έτοιμη για μαγείρεμα.
Η βιολογική καλλιέργεια είναι μια μέθοδος παραγωγής προϊόντων με συγκεκριμένες πρακτικές, που προστατεύει τον καταναλωτή αλλά και το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς υπήρξαν η πρώτη εταιρεία Ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα που δημιούργησε σειρά προϊόντων βιολογικής παραγωγής
Τιμή κιλού