Κοτόπουλο νωπό μπούτια Δάλμαρης

13.45 

Βιολογικό Κοτόπουλο νωπό μπούτια Δάλμαρης

Τιμή κιλού.
Η ιδιόκτητη εγκατάσταση του πτηνοτροφείου βρίσκεται στην Ασέα Κερασταρίου Αρκαδίας και εκτείνεται σε έκταση 100 στρεμμάτων, ικανοποιώντας όλα τα μέτρα Βιοασφάλειας και άριστων συνθηκών Θερμοκρασίας, Υγρασίας και Υγιεινής για την ανάπτυξη του πουλερικών.