15.13 
(+20.43 εκπτωτικούς πόντους)
12.05 
(+16.27 εκπτωτικούς πόντους)
7.20 
(+9.72 εκπτωτικούς πόντους)
4.35 
(+5.87 εκπτωτικούς πόντους)
3.89 
(+5.25 εκπτωτικούς πόντους)
7.18 
(+9.69 εκπτωτικούς πόντους)
3.05 
(+4.12 εκπτωτικούς πόντους)
9.15 
(+12.35 εκπτωτικούς πόντους)

Σκόνες - Σπόροι

Ζεόλιθος σε σκόνη

3.40 
(+4.59 εκπτωτικούς πόντους)
6.11 
(+8.25 εκπτωτικούς πόντους)
9.10 
(+12.29 εκπτωτικούς πόντους)