2.72 
(+3.67 εκπτωτικούς πόντους)
59.89 
(+80.85 εκπτωτικούς πόντους)
59.89 
(+80.85 εκπτωτικούς πόντους)
Φυσικό Προϊόν
26.50 
(+35.78 εκπτωτικούς πόντους)
Φυσικό προϊόν
12.54 
(+16.93 εκπτωτικούς πόντους)
Φυσικό προϊόν
14.40 
(+19.44 εκπτωτικούς πόντους)