2.72 
(+3.67 εκπτωτικούς πόντους)
59.89 
(+80.85 εκπτωτικούς πόντους)
59.89 
(+80.85 εκπτωτικούς πόντους)
Φυσικό Προϊόν
Φυσικό προϊόν
11.53 
(+15.57 εκπτωτικούς πόντους)
Φυσικό προϊόν
14.40 
(+19.44 εκπτωτικούς πόντους)
34
35.40 
(+47.79 εκπτωτικούς πόντους)